เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสารบรรณประชุม
 เรียน ผอ.รพ.สุรินทร์ ผอ.รพ.ปราสาท ผอ.รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง หน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

 

 ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสารบรรณประจำโรงพยาบาลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง กลุ่มงาน สสจ.สุรินทร์ทุกกลุ่มงาน  จำนวน ๑ ท่าน เข้าประชุม ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (แยกหนองเต่า)
โพสต์โดย : คมสันต์ คำนุ วันที่โพสต์ : 11-10-2559 จำนวนผู้อ่าน : 806
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com