เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> การซิงค์ข้อมูล HosXP เข้าระบบ Data Center
  เรียน ผอ.รพท / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอให้หน่วยบริการทุกแห่ง เร่งรัดดำเนินการซิงค์ข้อมูล HosXP เข้าระบบ Data Center จังหวัดสุรินทร์ เพื่อการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการดำเนินงานในปี 2560 
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการซิงค์ข้อมูลได้ที่กลุ่ม facebook  provis สสจ. สุรินทร์  โดยขอให้ดำเนินการภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2559


        กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
        สสจ.สุรินทร์
       โทร.044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : ปรีชา กระแสโสม วันที่โพสต์ : 07-10-2559 จำนวนผู้อ่าน : 843
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com