เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> แบบสรุปรายงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ฯ (ศปพร.สธ 05)
ไฟล์แนบ:TBPTP13.doc
 เรียน  สสอ.เมืองสุรินทร์/สสอ.จอมพระ/สสอ.ชุมพลบุรี/สสอ.สังขะ/สสอ.ศีขรภูมิ/สสอ.บัวเชด/สสอ.พนมดงรัก/สสอ.ปราสาท/สสอ.รัตนบุรี/สสอ.กาบเชิง

 
  แบบสรุปรายงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ฯ (ศปพร.สธ 05)  สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 07-10-2559 จำนวนผู้อ่าน : 395
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com