เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอความร่วมมือในการส่งข้อมูลนักเรียนปรจำปีการศึกษา 2559
ไฟล์แนบ:PI1KG54.zip
 รียน ผอ.รพท / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 
             ขอให้หน่วยบริการที่ทำการปรับเด็กนักเรียนปีการศึกษา 2559 แล้วทำการส่งข้อมูลนักเรียนเข้าจังหวัดผ่าน Hosxptool เวอร์ชั่น 590517
                 
                 ขั้นตอนการส่งข้อมูล 
                 1.เปิดโปรแกรมแล้วคลิ๊กเมนู "คัดกรอง" แล้วคลิ๊ก "คัดกรอง ADL" (ไม่ต้องคัดกรอง)                 
                 2. คลิ๊กเมนู "ส่งข้อมูล" เมนูขวาสุด
                 3. ติ๊ก "ส่งข้อมูลทั้งหมด" แล้วกด "ส่งออกไฟล์"
           
                ให้ทำการส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ก.ย 59 นี้ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากไฟล์แนบนี้เท่านั้น 


            สำหรับหน่วยบริการที่ยังไม่ปรับฐานนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน อย่าทำการส่งข้อมูลเข้าจังหวัดเพราะจะทำให้ข้อมูลนักเรียนข้อมูลนักเรียนผิดปกติ


        กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
        สสจ.สุรินทร์
       โทร.044-518402 ต่อ 232
 
โพสต์โดย : ปรีชา กระแสโสม วันที่โพสต์ : 30-08-2559 จำนวนผู้อ่าน : 1071
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com