เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล
ไฟล์แนบ:RFMWVXZ.rar
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง


            ขอให้ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   โดยแจ้งยืนยันข้อมูลกลับมายังกลุ่มงานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.สุรินทร์  ทาง E-mail : ictsurinpho@gmail.com ภายในวันที่ 22 ส.ค. 2559 

           จึงเรียนมาเพื่อทราบแล้วดำเนินการต่อไป


กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สสจ.สุรินทร์
โทร. 044 - 518402 ต่อ 232 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 19-08-2559 จำนวนผู้อ่าน : 635
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com