เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานจากงานประจำสู่งานวิจัย และพิธีมอบเข็มเชิญชูเกียรติแด่ เข้าร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติบุคลากรอาวุโส
ไฟล์แนบ:VV5CYW2.zip
 เรียน  ผอ.รพศ. ผอ.รพท. ผอ.รพช. และสสอ.ทุกแห่ง 


 
                            กระทรวงสาธารณสุข  ขอเชิญบุคลากรอาวุโสในสังกัดหน่วยงานท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานจากงานประจำสู่งานวิจัย และพิธีมอบเข็มเชิญชูเกียรติแด่บุคลากรอาวุโส ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี  พ.ศ.2559  ในวันที่ 7 กันยายน 2559  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด  สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มระหว่างประชุม(คนละ 1,800 บาท)  ให้ชำระผ่านระบบ Teller Payment การสำรองห้องพักให้ติดต่อกับทางโรงแรมโดยตรง สามารถลงทะเบียนทางเว็ปไซต์ www.moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 19 สิงหาคม 2559  และขอให้ส่งใบตอบรับที่ E - mail: mailpan@health.moph.go.th  และสำเนาส่งที่ E - mail: phawanank@gmail.com ด้วย 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 03-08-2559 จำนวนผู้อ่าน : 516
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com