เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ยืนยันความต้องการเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว
ไฟล์แนบ:41B3M3F.xls
 ผอ.รพ.สุรินทร์ ผอ.รพ.ปราสาท ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง 

                สำนักงานเขตสุขภาพที่๙ มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่องขอให้ยืนยันผลการสำรวจความต้องการเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วเพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการจัดซื้อร่วมเขตต่อไป 

                ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอให้ทุกหน่วยงานยืนยันผลการสำรวจความต้องการเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วโดยรายละเอียดและแบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  และส่งข้อมูลที่อีเมลล์ Prakob – chit@hotmail.com  ภายในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 28-07-2559 จำนวนผู้อ่าน : 556
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com