เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เอกสารอบรมักวิจัยรุ่นใหม่ระยะ 2
ไฟล์แนบ:2FMPGC5.zip
 เรียน ผู้เข้ารับการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ระยะ 2 ทุกท่าน
 
 
                         ขอให้ดาวโหลดเอกสาร และศึกษารายละเอียด พร้อมนำมาในวันอบรม ระยะที่ 2 วันที่ 21 - 22 กค. 59   ณ ห้องประชุม รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 20-07-2559 จำนวนผู้อ่าน : 584
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com