เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เทคนิคการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ “จุดประกายการวิจัย
ไฟล์แนบ:4NJMH27.rar
 เรียน ผู้เข้ารับการอบรม      ขอให้ดาวโหลดเอกสารที่แนบนี้ และจัดทำแบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) ส่งที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ที่ E mail  surin.youngresearch@gmail.com ภายในวันที่ 11 กค.59   เพื่อรวบรวมส่งอาจารย์
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 01-07-2559 จำนวนผู้อ่าน : 619
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com