เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> แจ้งผลการประกวดผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๙ เรียน ผอ.รพ.สร ผอ.รพ.ปราสาท ผอ.รพช.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง
ไฟล์แนบ:LAWAXUJ.doc
 เรียน   ผอ.รพ.สร  ผอ.รพ.ปราสาท   ผอ.รพช.ทุกแห่ง   สสอ.ทุกแห่ง   
 
 
 
       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  ขอแจ้งผลการประกวดผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  ประจำปี 2559  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมทองธารินทร์และขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน ผู้ซึ่งได้รับรางวัล เข้ารับรางวัล  ในวันที่  30  มิถุนายน  2559  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์(ใหม่)สี่แยกเลี่ยงเมืองหนอง เต่า ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
 
สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 30-06-2559 จำนวนผู้อ่าน : 502
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com