เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 9
 เรียน ผู้เกี่ยวข้อง

         ด้วยคณะะแพทย์ศาสตรศิริราชพยาบาล ม.มหิดล   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 9     ระหว่างวันที่ 6  - 8 กรกฎาคม 2559 ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี      
                
        คณะผู้จัดงาน ขอเชิญท่าน ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรในสังกัดและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท ได้จนถึง 30 มิถุนายน 2559  สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางwww.r2rthailand.org                                                  
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 27-06-2559 จำนวนผู้อ่าน : 455
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com