เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอความร่วมมือ คปสอ.ส่งผลงาน R2R/นวัตกรรม/ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ไฟล์แนบ:QVM7MAT.doc
 เรียน  ผอ.รพ.สังขะ ศีขรภูมิ  ท่าตูม ชุมพลบุรี  กาบเชิง โนนนารายณ์  เขวาสินรินทร์   สสอสังขะ .ศีขรภูมิ  ท่าตูม  ชุมพลบุรี  กาบเชิง โนนนารายณ์  เขวาสินรินทร์  

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  ขอความร่วมมือ คปสอ.ส่งผลงาน R2R/นวัตกรรม/ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) : คปสอ.ติดดาว  ในภาพ คปสอ. ของท่าน  ( คปสอ.ละ 1 เรือง)  เพื่อรับการประเมินคปสอ.ติดดาว  โดยจัดส่งผลงานดังกล่าวเป็นรูปเล่ม จำนวน 6 เล่ม ภายในวันที  28  มิถุนายน 2559  ก่อนเวลา 12.00 น.
ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 26-06-2559 จำนวนผู้อ่าน : 488
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com