เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559
 เรียน  ผอ.รพศ. ผอ.รพท. ผอ.รพช.ทุกแห่ง  สสอ.ทุกแห่ง   ผอ.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน  ผอ.รพ.สุรินทร์รวมแพทย์ ผอ.รพ.รวมแพทย์หมออนันต์


           ด้วยกระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่
6 - 8 กันยายน 2559  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 600 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
         ในการนี้ ขอเชิญท่านและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพในหน่วยงานท่าน เข้าร่วมประชุม โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด  สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มระหว่างประชุม(คนละ 2000 บาท) ชำระผ่านระบบ Teller Payment  การจองห้องพักให้ติดต่อกับโรงแรมโดยตรง รายละเอียดตามที่ปรากฎในเว็ปไซต์สามารถลงทะเบียนทางเว็ปไซต์ www.moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 26 สิงหาคม 2559 (จำกัดจำนวนไม่เกิน 5,000 คน ปิดการรับชำระเงินภายใน 19 สิงหาคม 2559 หากครบจำนวนก่อนกำหนดจะทำการปิดรับการลงทะเบียนและไม่รับลงทะเบียนหน้างาน
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 26-06-2559 จำนวนผู้อ่าน : 404
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com