เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการทีมคุณภาพและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่
ไฟล์แนบ:7JIMMF3.pdf
 เรียน ผอ.รพศ / ผอ. รพท / ผอ.รพช. และ สสอ. ทุกแห่ง


 
     ขอเชิญตัวแทนคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล HDC ระดับอำเภอตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่ 1889/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 อำเภอละ 2 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการทีมคุณภาพและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่ โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 30 มิย.59 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 23-06-2559 จำนวนผู้อ่าน : 466
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com