เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> แจ้งผลการคัดเลือกและขอเชิญบุคลากรผู้ได้รับคัดเลิอกเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559
ไฟล์แนบ:6E6TFH3.pdf
 เรียน  ผู้เกี่ยวข้อง

   สสจ.สุรินทร์  ขอแจ้งผลการคัดเลือกและขอเชิญบุคลากรผู้ได้รับคัดเลิอกเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 21-06-2559 จำนวนผู้อ่าน : 464
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com