เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญส่งผลงาน R2R/นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) : คปสอ.ติดดาว
ไฟล์แนบ:FI1S2FB.zip
 เรียนผอ.รพศ.รพท.รพช.และ สสอ.ทุกแห่ง
 
                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  ขอเชิญส่งผลงาน R2R/นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) : คปสอ.ติดดาว   ในภาพของ  ตปสอ.     ( คปสอ.ละ 1 เรือง)
 เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี  ๒๕๕๙    ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559   ณ  โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  โดยส่งผลงานอย่างช้า  ภายในวันที่ 18  มิถุนายน 2559
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 17-06-2559 จำนวนผู้อ่าน : 459
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com