เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (นักวิจัยรุ่นใหม่)
ไฟล์แนบ:H9E6KG7.xlsx
 เรียน ผู้เกี่ยวข้อง


 
 
 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกการอบรมเชิงปฏิบัติการ       เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุน  สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่  “จุดประกายการวิจัย จากโจทย์ หัวข้อ คำถาม วัตถุประสงค์วิจัย  สู่การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่เหมาะสม  เพื่อการนำมาใช้ประโยชน์” ระยะ 1 - 3   สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 14-06-2559 จำนวนผู้อ่าน : 691
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com