เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> กำหนดการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2559
ไฟล์แนบ:PX5N77E.pdf
 เรียน ผอ.รพศ / ผอ.รพท / ผอ.รพช ทุกแห่ง/ ผอ.รพ.รวมแพทย์ (หมออนันต์) / ผอ.รพ.สุรินทร์รวมแพทย์ / ผอ.วพบ.สุรินทร์ / ผอ.รพ.ค่ายวีวัฒน์ฯ และ อธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

              กำหนดการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2559 สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 02-06-2559 จำนวนผู้อ่าน : 688
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com