เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> แจ้งการโอนเงินงบประมาณ OP/PP Individual Data ครั้งที่ 1 / 2559
ไฟล์แนบ:915LJP7.pdf
 เรียน ผอ.รพศ , ผอ.รพท และ ผอ.รพช. ทุกแห่ง / สสอ. และ ผอ. รพ.สต. ทุกแห่ง


 
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แจ้งจัดสรรงบประมาณ  OP/PP Individual Data ครั้งที่ 1 / 2559 จำนวน 4,332,823.50 บาท  โดยโอนตรงยังหน่วยบริการประจำ CUP เพื่อจัดสรรให้หน่วยบริการในเครือข่าย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ korat.nhso.go.th/
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 17-05-2559 จำนวนผู้อ่าน : 708
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com