เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลผู้บริหาร เพื่อใช้งานระบบ G - Chat
ไฟล์แนบ:ITD3MGY.xlsx
 เรียน ผอ.รพศ / ผอ.รพท / ผอ.รพช / สสอ. และ ผอ.รพสต. ทุกแห่ง


  
            ตามที่ ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะนำระบบ  G - Chat มาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการลักลอบ นำข้อมูลความลับทางราชการที่สนทนาผ่านแอพลิเคชั่น ไปใช้ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
 
   ในการนี้ ศูนย์ ICT สสจ.สุรินทร์ จึงขอความร่วมมือกรอกข้อมูลผู้บริหาร ตามแบบฟอมร์มที่แนบมาพร้อมนี้  และส่งที่ Email : ictsurinpho@gmail.com ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 12-05-2559 จำนวนผู้อ่าน : 686
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com