เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมทีมงานพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบ:BHUHVF8.pdf
 เรียน บุคลากรผู้สนใจ

 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนบุลคากรทางการแพทย์ผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ที่หลากหลาย เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ , ความคุ้มทุนของค่าใช้จ่ายการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็นต้น เข้าร่วมทีมพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณรุ่งนิภา อมาตยคง โทร. 08 7027 6663 และ 0 2590 1190 หรือ E - mail : ict-moph@health.moph.go.th


 กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 02-05-2559 จำนวนผู้อ่าน : 552
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com