เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> เชิญประชุม
ไฟล์แนบ:CU1VET1.7z
  เรียน ผอ.รพ.สังขะ  ศีขรภูมิ  จอมพระ  ลำดวน  สนม กาบเชิง ชุมพลบุรี  บัวเชด  สำโรงทาบ พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 โนนนารายณ์  เขวาสินรินทร์  และศรีณรงค์  สสอ. เมืองสุรินทร์  สังขะ  ศีขรภูมิ  จอมพระ  ลำดวน  สนม กาบเชิง ชุมพลบุรี  บัวเชด  สำโรงทาบ พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 โนนนารายณ์  เขวาสินรินทร์  และศรีณรงค์               ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  (งานพัฒนาระบบบริการ สาขา จักษุ)  จะออกชี้แจงการนำเข้าข้อมูลการคัดกรองต้อกระจกในโปรแกรม Vision 2020    และประสานการเตรียมความพร้อมการตรวจคัดกรองผู้ป่วย
 เบื้องต้น เพื่อเตรียมให้จักษุแพทย์ตรวจและผ่าตัดต้อกระจก  ในโครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน)  ในจังหวัดสุรินทร์ ระยะที่ ๒ ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด   
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 22-04-2559 จำนวนผู้อ่าน : 611
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com