เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> สรุปผลการส่ง 43 แฟ้ม ประจำเดือนธันวาคม 2558
 รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 

 สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนธันวาคม 2558  ดังนี้

          หน่วบริการที่ส่งข้อมูลทั้งหมด 225 แห่ง

          หน่วบริการที่ไม่ส่งข้อมูลทั้งหมด  7 แห่ง ดังนี้

     รพ.สต.ตำบลนอกเมือง
     รพ.สต.ตำบลกระเบื้อง
     รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ
     รพ.สต.ตำบลแนงมุด
     โรงพยาบาลบัวเชด
     โรงพยาบาลศรีณรงค์ 
     โรงพยาบาลโนนนารายณ์


 
 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 14.30
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 29-01-2559 จำนวนผู้อ่าน : 540
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com