เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 (แจ้งครั้งที่ 2 )
 รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 

  ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558  จำนวน 25 แห่ง ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด รายชื่อสถานบริการดังนี้

03274 รพ.สต.ตำบลตากูก
10924 โรงพยาบาลลำดวน
03175 รพ.สต.ตำบลตะเคียน
10918 โรงพยาบาลปราสาท
13854 รพ.สต.ตำบลปรือ
03172 รพ.สต.ตำบลแนงมุด
03249 รพ.สต.ตำบลหมื่นศรี
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด
03217 รพ.สต.ตำบลหนองขวาว
03117 รพ.สต.ตำบลเมืองบัว
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง
10916 โรงพยาบาลท่าตูม
03121 รพ.สต.ตำบลกระเบื้อง
03118 รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว
10926 โรงพยาบาลบัวเชด
03212 รพ.สต.ตำบลแตล
03209 รพ.สต.ตำบลจารพัต
03109 รพ.สต.ตำบลแสลงพันธ์
03125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ
03171 รพ.สต.บ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน
03203 รพ.สต.ตำบลแคน
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่
03103 รพ.สต.ตำบลเทนมีย์
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด

** หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลส 13.45 น. ** 

กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 22-12-2558 จำนวนผู้อ่าน : 622
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com