เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
  รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 


      ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558  จำนวน 70 แห่ง ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด รายชื่อสถานบริการดังนี้

03274 รพ.สต.ตำบลตากูก
10924 โรงพยาบาลลำดวน
03097 รพ.สต.บ้านทัพกระบือ ตำบลสำโรง
13860 รพ.สต.บ้านหนองโดน ตำบลหนองบัว
03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา
03210 รพ.สต.ตำบลยาง
03242 รพ.สต.ตำบลตระเปียงเตีย
03255 รพ.สต.ตำบลจรัส
10921 โรงพยาบาลสนม
03175 รพ.สต.ตำบลตะเคียน
03223 รพ.สต.ตำบลผักไหม
10918 โรงพยาบาลปราสาท
13854 รพ.สต.ตำบลปรือ
03123 รพ.สต.ตำบลกระโพ
03172 รพ.สต.ตำบลแนงมุด
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด
03217 รพ.สต.ตำบลหนองขวาว
03249 รพ.สต.ตำบลหมื่นศรี
03117 รพ.สต.ตำบลเมืองบัว
03198 รพ.สต.บ้านโนนเปือย
03214 รพ.สต.บ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ
03275 รพ.สต.ตำบลปราสาททอง
03098 รพ.สต.ตำบลแกใหญ่
13861 รพ.สต.บ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว
03114 รพ.สต.บ้านโพนม่วง ตำบลไพรขลา
03179 รพ.สต.บ้านดอนแรด ตำบลดอนแรด
03195 รพ.สต.ตำบลยางสว่าง
03243 รพ.สต.ตำบลสำโรงทาบ
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ
99849 ศูนย์สุขภาพชุมชนสุริยกานต์
03253 รพ.สต.ตำบลประดู่
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง
27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์
03124 รพ.สต.บ้านตระมุง ตำบลกระโพ
03140 รพ.สต.ตำบลเมืองลีง
03189 รพ.สต.บ้านหนองกระทุง ตำบลเบิด
03266 รพ.สต.ตำบลณรงค์
10916 โรงพยาบาลท่าตูม
22302 โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
03121 รพ.สต.ตำบลกระเบื้อง
03250 รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี
03118 รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว
03199 รพ.สต.ตำบลโพนโก
03215 รพ.สต.ตำบลหนองเหล็ก
03247 รพ.สต.ตำบลศรีสุข
10926 โรงพยาบาลบัวเชด
03131 รพ.สต.ตำบลบะ
03212 รพ.สต.ตำบลแตล
03144 รพ.สต.ตำบลหนองสนิท
03193 รพ.สต.ตำบลน้ำเขียว
03209 รพ.สต.ตำบลจารพัต
03254 รพ.สต.ตำบลสะเดา
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี
03093 รพ.สต.ตำบลท่าสว่าง
03109 รพ.สต.ตำบลแสลงพันธ์
03125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ
03251 รพ.สต.ตำบลเสม็จ
03267 รพ.สต.ตำบลแจนแวน
10917 โรงพยาบาลจอมพระ
03106 รพ.สต.ตำบลราม
27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ 
03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ
03171 รพ.สต.บ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน
03203 รพ.สต.ตำบลแคน
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่
03103 รพ.สต.ตำบลเทนมีย์
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด
03248 รพ.สต.ตำบลเกาะแก้ว
03245 รพ.สต.ตำบลหนองฮะ

 ** หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลส 09.45 น. ** 

กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232

 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 17-12-2558 จำนวนผู้อ่าน : 457
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com