เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
ไฟล์แนบ:4QPMY6H.zip
 เรียน ผอ.รพ.สุรินทร์,ผอ.รพ.ปราสาท,ผอ.รพช.ทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง


 
      เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ และประชุมเครือข่ายแพทย์ด้านมาลาเรียในโรงพยาบาล ประสานแผนปฏิบัติงานดำเนินโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย (RAI) สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ จังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๕๘ 
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สสจ.สุรินทร์
โทร. 044-518402 ต่อ 126
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 14-12-2558 จำนวนผู้อ่าน : 1329
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com