เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> สรุปผลการส่ง 43 แฟ้ม ประจำเดือนตุลาคม 2558
   รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 

 สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนตุลาคม  2558  ดังนี้

          หน่วบริการที่ส่งข้อมูลทั้งหมด 224 แห่ง

          หน่วบริการที่ไม่ส่งข้อมูลทั้งหมด 8  แห่ง ดังนี้

13859 รพ.สต.บ้านสำโรง ตำบลแคน
03251 รพ.สต.ตำบลเสม็จ
03168 รพ.สต.บ้านปราสาทเบง ตำบลกาบเชิง
03268 รพ.สต.ตำบลตรวจ
03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน
13858 รพ.สต.บ้านสกล ตำบลตะเคียน
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง
03121 รพ.สต.ตำบลกระเบื้อง
 
*** ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2558 เวลา 10.38 น.

กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
สสจ.สุรินทร์ โทร.044-518402  ต่อ 232
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 30-11-2558 จำนวนผู้อ่าน : 651
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com