เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนตุลาคม 2558
 รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 

   ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนตุลาคม558  (1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2558) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด  จำนวน  14  แห่ง มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

03254          รพ.สต.ตำบลสะเดา
03251         รพ.สต.ตำบลเสม็จ
03168         รพ.สต.บ้านปราสาทเบง ตำบลกาบเชิง
10668        โรงพยาบาลสุรินทร์
03175         รพ.สต.ตำบลตะเคียน
03172         รพ.สต.ตำบลแนงมุด
03268         รพ.สต.ตำบลตรวจ
03201         รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน
03249         รพ.สต.ตำบลหมื่นศรี
13858         รพ.สต.บ้านสกล ตำบลตะเคียน
10919        โรงพยาบาลกาบเชิง
03121           รพ.สต.ตำบลกระเบื้อง
03241         รพ.สต.ตำบลตรำดม
13859         รพ.สต.บ้านสำโรง ตำบลแคน
 
กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 27-11-2558 จำนวนผู้อ่าน : 505
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com