เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนประเด็นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ แก้ไขปัญหาด้านการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น จังหวัดสุรินทร์
ไฟล์แนบ:LU15JT3.rar
 เรียน ผอ.รพศ./ผอ.รพท./ผอ.รพช.ฝสสอ./ผอ.รพ.สต. และผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นทุกท่าน เรียนท่านผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
 
         จังหวัดขอความร่วมมือ ช่วยประสานทางโรงเรียนในการเข้าร่วมประชุมวันที่ 18 ก.ย. 2558 ที่ห้องประชุมริมธารา สวนป่ารีสอร์ท  ตามหนังสือที่จังหวัดได้ประสานทางรพ.และสสอ.ทุกแห่งไว้แล้วคะ   โดยให้ทางอำเภอไปประสานโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ และ อาจจะเป็นโรงเรียนซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง ในการทำงานร่วมกับรพ.สต. เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมกัน และใช้หนังสือที่ส่งทางเมล์นี้ปริ้นต์ และใส่ชื่อโรงเรียนส่งเชิญได้เลยคะ  ถ้ารอจังหวัดส่งไปเกรงจะไม่ทัน 
 
          ขอบคุณคะ  
โพสต์โดย : คมสันต์ คำนุ วันที่โพสต์ : 16-09-2558 จำนวนผู้อ่าน : 1412
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com