เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนประเด็นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดสุรินทร์
ไฟล์แนบ:1S2Z238.pdf
 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (เรียน สสอ.) /เรียน ผอ.รพ.สุรินทร์, ผอ.รพ.ปราสาท, ผอ.รพช.ทุกแห่ง
และผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทุกท่าน ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนประเด็นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 18 ก.ย.58 ณ ห้องประชุมริมธารา สวนป่ารีสอร์ท ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

ส่งแบบตอบรับที่ surin583@gmail.com หรือ โทรสาร 044-520645
โพสต์โดย : คมสันต์ คำนุ วันที่โพสต์ : 09-09-2558 จำนวนผู้อ่าน : 1801
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com