เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนมีนาคม 2558 (แจ้งครั้งที่ 2)
 รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 


      ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนมีนาคม  2558  (1 มีนาคม -  31 มีนาคม 2558) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด  จำนวน  14 แห่ง มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

รพ.สต.ตำบลกาเกาะ อ.เมือง
โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง
ศูนย์สุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก อ.เมือง
รพ.สต.ตำบลเมืองบัว อ.ชุมพลบุรี
รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
รพ.สต.ตำบลหนองเรือ อ.ชุมพลบุรี
โรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม
โรงพยาบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง
โรงพยาบาลศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ
รพ.สต.ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 10.30   น.

กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 27-04-2558 จำนวนผู้อ่าน : 589
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com