เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> สรุปผลการส่ง 43 แฟ้มประจำเดือนมกราคม 2558
  รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 

 สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนมกราคม  2558  ดังนี้

          หน่วบริการที่ส่งข้อมูลทั้งหมด 205 แห่ง
          หน่วยบรการที่ไม่ส่งข้อมูล   27   แห่ง  มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

13849 รพ.สต.บ้านนาบัว ตำบลนาบัว อ.เมือง
77772 ศูนย์บริการสาธารณสุขคชลักษณ์ อ.เมือง
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03121 รพ.สต.ตำบลกระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
03164 รพ.สต.ตำบลบ้านพลวง อ.ปราสาท
10918 โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท
03169 รพ.สต.ตำบลคูตัน อ.กาบเชิง
03172 รพ.สต.ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
03174 รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโคกตะเคียน อ.กาบเชิง
13857 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด ตำบลคูตัน อ.กาบเชิง
13858 รพ.สต.บ้านสกล ตำบลตะเคียน อ.กาบเชิง
03178 รพ.สต.บ้านบึง ตำบลดอนแรด อ.รัตนบุรี
03198 รพ.สต.บ้านโนนเปือย อ.สนม
03202 รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน อ.สนม
03206 รพ.สต.บ้านหนองอียอ อ.สนม
13859 รพ.สต.บ้านสำโรง ตำบลแคน อ.สนม
03216 รพ.สต.บ้านยะยาน ตำบลหนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ
10924 โรงพยาบาลลำดวน อ.ลำดวน
03243 รพ.สต.ตำบลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ
03259 รพ.สต.ตำบลอาโพน อ.บัวเชด
10926 โรงพยาบาลบัวเชด อ.บัวเชด
13865 รพ.สต.บ้านรุน ตำบลอาโพน อ.บัวเชด
03269 รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ อ.ศรีณรงค์
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์ อ.ศรีณรงค์
03191 รพ.สต.ตำบลระเวียง อ.โนนนารายณ์

***  ข้อมูล ณ วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.09 น.

กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
สสจ.สุรินทร์ โทร.044-518402  ต่อ 232 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 27-02-2558 จำนวนผู้อ่าน : 829
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com