เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนมกราคม 2558 (ครั้งที่ 2)
 รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 

    ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนมกราคม  2557 (1มกราคม – 31 มกราคม  2558) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด  จำนวน  47  แห่ง มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง
13849 รพ.สต.บ้านนาบัว ตำบลนาบัว อ.เมือง
77772 ศูนย์บริการสาธารณสุขคชลักษณ์ อ.เมือง
03118 รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว อ.ชุมพลบุรี
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03121 รพ.สต.ตำบลกระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี
03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ อ.ชุมพลบุรี
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
10916 โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม
03144 รพ.สต.ตำบลหนองสนิท อ.จอมพระ
03164 รพ.สต.ตำบลบ้านพลวง อ.ปราสาท
10918 โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท
03169 รพ.สต.ตำบลคูตัน อ.กาบเชิง
03172 รพ.สต.ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
03174 รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโคกตะเคียน อ.กาบเชิง
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง
13857 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด ตำบลคูตัน อ.กาบเชิง
13858 รพ.สต.บ้านสกล ตำบลตะเคียน อ.กาบเชิง
03178 รพ.สต.บ้านบึง ตำบลดอนแรด อ.รัตนบุรี
03198 รพ.สต.บ้านโนนเปือย อ.สนม
03199 รพ.สต.ตำบลโพนโก อ.สนม
03202 รพ.สต.บ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน อ.สนม
03206 รพ.สต.บ้านหนองอียอ อ.สนม
13859 รพ.สต.บ้านสำโรง ตำบลแคน อ.สนม
03216 รพ.สต.บ้านยะยาน ตำบลหนองเหล็ก อ.ศีขรภูมิ
03218 รพ.สต.ตำบลช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ
03231 รพ.สต.ตำบลสะกาด อ.สังขะ
03232 รพ.สต.ตำบลตาตุม อ.สังขะ
10924 โรงพยาบาลลำดวน อ.ลำดวน
03243 รพ.สต.ตำบลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ
03244 รพ.สต.ตำบลกระออม อ.สำโรงทาบ
03249 รพ.สต.ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
03253 รพ.สต.ตำบลประดู่ อ.สำโรงทาบ
03254 รพ.สต.ตำบลสะเดา อ.บัวเชด
03255 รพ.สต.ตำบลจรัส อ.บัวเชด
03256 รพ.สต.บ้านนาสนวน ตำบลจรัส อ.บัวเชด
03259 รพ.สต.ตำบลอาโพน อ.บัวเชด
10926 โรงพยาบาลบัวเชด อ.บัวเชด
13865 รพ.สต.บ้านรุน ตำบลอาโพน อ.บัวเชด
03267 รพ.สต.ตำบลแจนแวน อ.ศรีณรงค์
03268 รพ.สต.ตำบลตรวจ อ.ศรีณรงค์
03269 รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ อ.ศรีณรงค์
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์ อ.ศรีณรงค์
03191 รพ.สต.ตำบลระเวียง อ.โนนนารายณ์

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น.

กลุ่มงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
 

โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 25-02-2558 จำนวนผู้อ่าน : 873
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com