เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนตุลาคม 2557
 รียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง 

 
   ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนตุลาคม 2557 (1 ตุลาคม 2557 – 31 ตุลาคม  2557) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 จำนวน  77 แห่ง มีรายชื่อสถานบริการดังนี้


03097 รพ.สต.บ้านทัพกระบือ ตำบลสำโรง อ.เมือง
03098 รพ.สต.ตำบลแกใหญ่ อ.เมือง
03103 รพ.สต.ตำบลเทนมีย์ อ.เมือง
03106 รพ.สต.ตำบลราม อ.เมือง
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง
77772 ศูนย์บริการสาธารณสุขคชลักษณ์ อ.เมือง
03111 รพ.สต.บ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ อ.ชุมพลบุรี
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
03123 รพ.สต.ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม
03124 รพ.สต.บ้านตระมุง ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม
03125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม
03128 รพ.สต.โพนครก บ้านตาขีน อ.ท่าตูม
03137 รพ.สต.ตำบลหนองเมธี อ.ท่าตูม
10916 โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม
03140 รพ.สต.ตำบลเมืองลีง อ.จอมพระ
03141 รพ.สต.ตำบลกระหาด อ.จอมพระ
03143 รพ.สต.ตำบลบุแกรง อ.จอมพระ
03144 รพ.สต.ตำบลหนองสนิท อ.จอมพระ
03145 รพ.สต.บ้านม่วง ตำบลบ้านผือ อ.จอมพระ
03147 รพ.สต.ตำบลชุมแสง อ.จอมพระ
10917 โรงพยาบาลจอมพระ อ.จอมพระ
13852 รพ.สต.ตำบลบ้านผือ อ.จอมพระ
03155 รพ.สต.บ้านปลัด ตำบลหนองใหญ่ อ.ปราสาท
03159 รพ.สต.บ้านไทร ตำบลบ้านไทร อ.ปราสาท
03161 รพ.สต.ตำบลเชื้อเพลิง อ.ปราสาท
03163 รพ.สต.ตำบลตานี อ.ปราสาท
03164 รพ.สต.ตำบลบ้านพลวง อ.ปราสาท
10918 โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท
03171 รพ.สต.บ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน อ.กาบเชิง
03172 รพ.สต.ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
03173 รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
03175 รพ.สต.ตำบลตะเคียน อ.กาบเชิง
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง อ.กาบเชิง
03177 รพ.สต.ตำบลแก อ.รัตนบุรี
03179 รพ.สต.บ้านดอนแรด ตำบลดอนแรด อ.รัตนบุรี
03180 รพ.สต.ตำบลหนองบัวทอง อ.รัตนบุรี
03189 รพ.สต.บ้านหนองกระทุง ตำบลเบิด อ.รัตนบุรี
03190 รพ.สต.ตำบลเบิด อ.รัตนบุรี
03193 รพ.สต.ตำบลน้ำเขียว อ.รัตนบุรี
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี
03199 รพ.สต.ตำบลโพนโก อ.สนม
03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน อ.สนม
03203 รพ.สต.ตำบลแคน อ.สนม
10921 โรงพยาบาลสนม อ.สนม
03208 รพ.สต.ตำบลตรึม อ.ศีขรภูมิ
03212 รพ.สต.ตำบลแตล อ.ศีขรภูมิ
03214 รพ.สต.บ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ อ.ศีขรภูมิ
03219 รพ.สต.ตำบลกุดหวาย อ.ศีขรภูมิ
03223 รพ.สต.ตำบลผักไหม อ.ศีขรภูมิ
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ
03231 รพ.สต.ตำบลสะกาด อ.สังขะ
03233 รพ.สต.ตำบลทับทัน อ.สังขะ
10219 สสช.บ้านคะนา ตำบลตาตุม อ.สังขะ
10923 โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ
13863 รพ.สต.ตาแตรว ตำบลตาตุม หมู่ 12 อ.สังขะ
10924 โรงพยาบาลลำดวน อ.ลำดวน
03244 รพ.สต.ตำบลกระออม อ.สำโรงทาบ
03245 รพ.สต.ตำบลหนองฮะ อ.สำโรงทาบ
03250 รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
10925 โรงพยาบาลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ
10926 โรงพยาบาลบัวเชด อ.บัวเชด
03262 รพ.สต.บ้านอุโลก ตำบลบักได อ.พนมดงรัก
03263 รพ.สต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก
22302 โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.พนมดงรัก
03266 รพ.สต.ตำบลณรงค์ อ.ศรีณรงค์
03267 รพ.สต.ตำบลแจนแวน อ.ศรีณรงค์
03268 รพ.สต.ตำบลตรวจ อ.ศรีณรงค์
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์ อ.ศรีณรงค์
27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์
03183 รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองหลวง อ.โนนนารายณ์
03185 รพ.สต.บ้านผำ ตำบลหนองเทพ อ.โนนนารายณ์
27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์ อ.โนนนารายณ์

 หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สสจ.สุรินทร์
โทร. 044-518402 ต่อ 232 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 20-11-2557 จำนวนผู้อ่าน : 1115
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com