เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้มเดือนกันยายน 2557
  เรียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ รพ.สต ทุกแห่ง 


          สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนกันยายน 2557 ดังนี้

          หน่วบริการที่ส่งข้อมูลทั้งหมด  207 แห่ง
          หน่วยบรการที่ไม่ส่งข้อมูล 25   แห่ง  มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

03092 รพ.สต.บ้านสำโรงโคกเพชร ตำบลท่าสว่าง อ.เมือง
03093 รพ.สต.ตำบลท่าสว่าง อ.เมือง
03100 รพ.สต.ตำบลคอโค อ.เมือง
77772 ศูนย์บริการสาธารณสุขคชลักษณ์ อ.เมือง
03112 รพ.สต.ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
03116 รพ.สต.ตำบลยะวึก อ.ชุมพลบุรี
03118 รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว อ.ชุมพลบุรี
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03124 รพ.สต.บ้านตระมุง ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม
03130 รพ.สต.บ้านหนองม่วง ตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม
10917 โรงพยาบาลจอมพระ อ.จอมพระ
10918 โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท
03170 รพ.สต.ตำบลด่าน อ.กาบเชิง
03175 รพ.สต.ตำบลตะเคียน อ.กาบเชิง
03193 รพ.สต.ตำบลน้ำเขียว อ.รัตนบุรี
03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน อ.สนม
03209 รพ.สต.ตำบลจารพัต อ.ศีขรภูมิ
10923 โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ
10924 โรงพยาบาลลำดวน อ.ลำดวน
03245 รพ.สต.ตำบลหนองฮะ อ.สำโรงทาบ
03250 รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี อ.สำโรงทาบ
03255 รพ.สต.ตำบลจรัส อ.บัวเชด
10926 โรงพยาบาลบัวเชด อ.บัวเชด
03268 รพ.สต.ตำบลตรวจ อ.ศรีณรงค์
03269 รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ อ.ศรีณรงค์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557  เวลา 15.47  น.
  
                 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
                 โทร 044-518402 ต่อ 232  
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 31-10-2557 จำนวนผู้อ่าน : 713
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com