เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> สรุปการส่งข้อมูล 21 แฟ้มเดือนกันยายน 2557
 เรียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ รพ.สต ทุกแห่ง  


แจ้งสรุปการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ประจำเดือนกันยายน  2557      
  
          หน่วบริการที่ส่งข้อมูลทั้งหมด  228 แห่ง

          หน่วยบรการที่ไม่ส่งข้อมูล  4 แห่ง  มีรายชื่อสถานบริการดังนี้ 

03116 รพ.สต.ตำบลยะวึก
03130 รพ.สต.บ้านหนองม่วง ตำบลเมืองแก
03173 รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด
03269 รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 15.40 น.

ศูนยย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 31-10-2557 จำนวนผู้อ่าน : 582
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com