เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ประจำเดือนกันยายน 2557 (แจ้งครั้งที่ 2)
  เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง 

 

   ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม เดือนกันยายน  2557 (1  กันยายน – 30 กันยายน  2557)  จำนวน  17  แห่ง ดำเนินการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

03116 รพ.สต.ตำบลยะวึก
03118 รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด
03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ
03130 รพ.สต.บ้านหนองม่วง ตำบลเมืองแก
03134 รพ.สต.บ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว
03145 รพ.สต.บ้านม่วง ตำบลบ้านผือ
03173 รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด
03269 รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ
10916 โรงพยาบาลท่าตูม
10917 โรงพยาบาลจอมพระ
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี
10923 โรงพยาบาลสังขะ
10926 โรงพยาบาลบัวเชด
13861 รพ.สต.บ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สสจ.สุรินทร์
โทร. 044-518402 ต่อ 232
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 28-10-2557 จำนวนผู้อ่าน : 536
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com