เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> สรุปการส่งข้อมูล 21 แฟ้มเดือนสิงหาคม 2557
  เรียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ รพ.สต ทุกแห่ง 


   แจ้งสรุปการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ประจำเดือนสิงหาคม  2557        
          หน่วบริการที่ส่งข้อมูลทั้งหมด  227 แห่ง

          หน่วยบรการที่ไม่ส่งข้อมูล  5 แห่ง  มีรายชื่อสถานบริการดังนี้
        
03111 รพ.สต.บ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี
03173 รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี
10923 โรงพยาบาลสังขะ
10926 โรงพยาบาลบัวเชด
 
 
     
  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557  เวลา 20.34 น.
  
                 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
                 โทร 044-518402 ต่อ 232  
โพสต์โดย : ปรีชา กระแสโสม วันที่โพสต์ : 30-09-2557 จำนวนผู้อ่าน : 515
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com