เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนสิงหาคม 2557
  เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง 


 

  ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนสิงหาคม 2557 (1 สิงหาคม  2557 – 31 สิงหาคม  2557) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด จำนวน  31 แห่ง มีรายชื่อสถานบริการดังนี้
 
03106 รพ.สต.ตำบลราม อ.เมือง
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์ อ.เมือง
77772 ศูนย์บริการสาธารณสุขคชลักษณ์ อ.เมือง
03111 รพ.สต.บ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี
03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ อ.ชุมพลบุรี
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี
03125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อ.ท่าตูม
03126 รพ.สต.บ้านสาโรธ(ผางมะเดิม) อ.ท่าตูม
03127 รพ.สต.ตำบลพรมเทพ อ.ท่าตูม
03128 รพ.สต.โพนครก บ้านตาขีน อ.ท่าตูม
03134 รพ.สต.บ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว อ.ท่าตูม
10916 โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม
03146 รพ.สต.ตำบลลุ่มระวี อ.จอมพระ
10918 โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท
03172 รพ.สต.ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
03173 รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
03177 รพ.สต.ตำบลแก อ.รัตนบุรี
03187 รพ.สต.ตำบลไผ่ อ.รัตนบุรี
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี
03198 รพ.สต.บ้านโนนเปือย อ.สนม
03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน อ.สนม
10921 โรงพยาบาลสนม อ.สนม
13859 รพ.สต.บ้านสำโรง ตำบลแคน อ.สนม
03214 รพ.สต.บ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ อ.ศีขรภูมิ
03223 รพ.สต.ตำบลผักไหม อ.ศีขรภูมิ
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ
10923 โรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ
03185 รพ.สต.บ้านผำ ตำบลหนองเทพ อ.โนนนารายณ์

*** หมายเหตุ *** ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 15.26 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 24-09-2557 จำนวนผู้อ่าน : 845
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com