เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ประจำเดือนสิงหาคม 2557
 เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง  

    ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม เดือนสิงหาคม 2557 (1  สิงหาคม – 31 สิงหาคม  2557)  จำนวน  34  แห่ง ดำเนินการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด มีรายชื่อสถานบริการดังนี้


03106 รพ.สต.ตำบลราม
03111 รพ.สต.บ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี
03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด
03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ
03125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ
03126 รพ.สต.บ้านสาโรธ(ผางมะเดิม)
03128 รพ.สต.โพนครก บ้านตาขีน
03134 รพ.สต.บ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว
03146 รพ.สต.ตำบลลุ่มระวี
03172 รพ.สต.ตำบลแนงมุด
03173 รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด
03177 รพ.สต.ตำบลแก
03185 รพ.สต.บ้านผำ ตำบลหนองเทพ
03187 รพ.สต.ตำบลไผ่
03198 รพ.สต.บ้านโนนเปือย
03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน
03214 รพ.สต.บ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ
03223 รพ.สต.ตำบลผักไหม
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี
10916 โรงพยาบาลท่าตูม
10917 โรงพยาบาลจอมพระ
10918 โรงพยาบาลปราสาท
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี
10921 โรงพยาบาลสนม
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ
10923 โรงพยาบาลสังขะ
10924 โรงพยาบาลลำดวน
10926 โรงพยาบาลบัวเชด
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่
13859 รพ.สต.บ้านสำโรง ตำบลแคน

 *** หมายเหตุ *** ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 15.30 น.
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สสจ.สุรินทร์
โทร. 044-518402 ต่อ 232 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 24-09-2557 จำนวนผู้อ่าน : 438
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com