เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้มเดือนกรกฎาคม 2557
    เรียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ รพ.สต ทุกแห่ง 

 
 
 
 แจ้งสรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนกรกฎาคม  2557

          หน่วบริการที่ส่งข้อมูลทั้งหมด  228 แห่ง
          หน่วยบรการที่ไม่ส่งข้อมูล  4  แห่ง  มีรายชื่อสถานบริการดังนี้
        
03101 รพ.สต.ตำบลสวาย อ.เมือง
03137 รพ.สต.ตำบลหนองเมธี อ.ท่าตูม
13858 รพ.สต.บ้านสกล ตำบลตะเคียน อ.กาบเชิง
03185 รพ.สต.บ้านผำ ตำบลหนองเทพ อ.โนนนารายณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม  2557  เวลา 14.10 น.
  
                 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
                 โทร 044-518402 ต่อ 232  
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 29-08-2557 จำนวนผู้อ่าน : 578
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com