เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> สรุปการส่งข้อมูล 21 แฟ้มเดือนกรกฎาคม 2557
   เรียน ผอ.รพศ / รพช / สสอ.และ รพ.สต ทุกแห่ง 

 
 แจ้งสรุปการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ประจำเดือนกรกฎาคม  2557

          หน่วบริการที่ส่งข้อมูลทั้งหมด  218 แห่ง
          หน่วยบรการที่ไม่ส่งข้อมูล  14  แห่ง  มีรายชื่อสถานบริการดังนี้
        
03123 รพ.สต.ตำบลกระโพ
03127 รพ.สต.ตำบลพรมเทพ
03173 รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด
03190 รพ.สต.ตำบลเบิด
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี
10917 โรงพยาบาลจอมพระ
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ
10923 โรงพยาบาลสังขะ
10924 โรงพยาบาลลำดวน
10926 โรงพยาบาลบัวเชด
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์
27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์
 
 
     
  
ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม  2557  เวลา 14.10 น.
  
                 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
                 โทร 044-518402 ต่อ 232  
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 29-08-2557 จำนวนผู้อ่าน : 306
Share |



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com