เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
  เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง 
      ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือนกรกฎาคม  2557 (1 กรกฎาคม  2557 – 31 กรกฎาคม  2557) ดำเนินการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด จำนวน 8 แห่ง มีรายชื่อสถานบริการดังนี้
 

03101 รพ.สต.ตำบลสวาย อ.เมือง
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด อ.ชุมพลบุรี
03129 รพ.สต.สะเอิง บ้านสมสะอาด อ.ท่าตูม
03137 รพ.สต.ตำบลหนองเมธี อ.ท่าตูม
13858 รพ.สต.บ้านสกล ตำบลตะเคียน อ.กาบเชิง
03230 รพ.สต.บ้านหนองยาว ต.กระเทียม อ.สังขะ
13863 รพ.สต.ตาแตรว ตำบลตาตุม หมู่ 12 อ.สังขะ
03185 รพ.สต.บ้านผำ ตำบลหนองเทพ อ.โนนนารายณ์


ข้อมูล ณ วันที่ 25  สิงหาคม  2557 เวลา 15.00 น.
 
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร 044-518402 ต่อ 232
 
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 26-08-2557 จำนวนผู้อ่าน : 325
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com