เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม
  เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง  


 

      ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม เดือนกรกฎาคม 2557 (1  กรกฎาคม – 30 กรกฎาคม  2557)  จำนวน 20 แห่ง ดำเนินการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด
03123 รพ.สต.ตำบลกระโพ
03127 รพ.สต.ตำบลพรมเทพ
03129 รพ.สต.สะเอิง บ้านสมสะอาด
03173 รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด
03190 รพ.สต.ตำบลเบิด
03226 รพ.สต.ตำบลดม
03231 รพ.สต.ตำบลสะกาด
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี
10917 โรงพยาบาลจอมพระ
10918 โรงพยาบาลปราสาท
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ
10923 โรงพยาบาลสังขะ
10924 โรงพยาบาลลำดวน
10926 โรงพยาบาลบัวเชด
27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์
22302 โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 
    จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สสจ.สุรินทร์
โทร.044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 21-08-2557 จำนวนผู้อ่าน : 293
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com