เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนมิถุนายน 2557
 เรียน ผอ.รพศ / ผอ.รพช / สสอ. และ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง


 

แจ้งสรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

          หน่วบริการที่ส่งข้อมูลทั้งหมด  225  แห่ง
          หน่วยบิรการที่ไม่ส่งข้อมูล  7 แห่ง  มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว อ.ชุมพลบุรี
 
รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด อ.กาบเชิง
 
รพ.สต.ตำบลดม อ.สังขะ
 
รพ.สต.ทับทิมสยาม04 อ.สังขะ
 
รพ.สต.ตำบลหนองฮะ อ.สำโรงทาบ
 
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.พนมดงรัก
 
รพ.สต.ตำบลณรงค์ อ.ศรีณรงค์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2557 เวลา 15.00 น.
  
                 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
                 โทร 044-518402 ต่อ 232
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 31-07-2557 จำนวนผู้อ่าน : 525
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com