เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม
 เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง      ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม เดือนมิถุนายน 2557 (1  มิถุนายน – 30 มิถุนายน  2557)  จำนวน 34 แห่ง ดำเนินการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

03093 รพ.สต.ตำบลท่าสว่าง
03095 รพ.สต.ตำบลตาอ็อง
03100 รพ.สต.ตำบลคอโค
03106 รพ.สต.ตำบลราม
03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา
03117 รพ.สต.ตำบลเมืองบัว
03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด
03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด
03125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ
03127 รพ.สต.ตำบลพรมเทพ
03128 รพ.สต.โพนครก บ้านตาขีน
03144 รพ.สต.ตำบลหนองสนิท
03168 รพ.สต.บ้านปราสาทเบง ตำบลกาบเชิง
03183 รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองหลวง
03192 รพ.สต.บ้านซาด ตำบลระเวียง
03193 รพ.สต.ตำบลน้ำเขียว
03197 รพ.สต.ตำบลคำผง
03198 รพ.สต.บ้านโนนเปือย
03199 รพ.สต.ตำบลโพนโก
03209 รพ.สต.ตำบลจารพัต
03215 รพ.สต.ตำบลหนองเหล็ก
03216 รพ.สต.บ้านยะยาน ตำบลหนองเหล็ก
03238 รพ.สต.ตำบลโชคเหนือ
03240 รพ.สต.ตำบลอู่โลก
03256 รพ.สต.บ้านนาสนวน ตำบลจรัส
03268 รพ.สต.ตำบลตรวจ
03269 รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ
10222 รพ.สต.บ้านอำปึล ตำบลบักได
10918 โรงพยาบาลปราสาท
10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ
11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
13850 รพ.สต.บ้านกระเบื้องเมืองใหม่ ตำบลนาหนองไผ่
13857 รพ.สต.บ้านโคกสะอาด ตำบลคูตัน
22302 โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา


ข้อมูล ณ วันที่ 21  กรกฎาคม  2557 เวลา 17.00 น.
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร 044-518402 ต่อ 232
 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 21-07-2557 จำนวนผู้อ่าน : 459
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com