เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 (แจ้งครั้งที่2)
   เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง   


 
 
       ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม เดือนพฤษภาคม  2557 (1 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม  2557)  จำนวน 29 แห่ง ดำเนินการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

03113    รพ.สต.ตำบลไพรขลา

03120    รพ.สต.ตำบลสระขุด
 
03122    รพ.สต.ตำบลหนองเรือ
 
03125    รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ
 
03128    รพ.สต.ตำบลโพนครก
 
03173    รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด
 
03174    รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโคกตะเคียน
 
03177    รพ.สต.ตำบลแก
 
03181    รพ.สต.บ้านดินแดง ตำบลหนองบัวบาน
 
03189    รพ.สต.บ้านหนองกระทุง ตำบลเบิด
 
03198    รพ.สต.บ้านโนนเปือย
 
03199    รพ.สต.ตำบลโพนโก
 
03201    รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน
 
03226    รพ.สต.ตำบลดม
 
03231    รพ.สต.ตำบลสะกาด
 
03262    รพ.สต.บ้านอุโลก ตำบลบักได
 
03266    รพ.สต.ตำบลณรงค์
 
03268    รพ.สต.ตำบลตรวจ
 
03269    รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ
 
10668    โรงพยาบาลสุรินทร์
 
10915    โรงพยาบาลชุมพลบุรี
 
10916    โรงพยาบาลท่าตูม
 
10918    โรงพยาบาลปราสาท
 
10919    โรงพยาบาลกาบเชิง
 
10920    โรงพยาบาลรัตนบุรี
 
10922    โรงพยาบาลศีขรภูมิ
 
10923    โรงพยาบาลสังขะ
 
10924    โรงพยาบาลลำดวน
 
13848    รพ.สต.บ้านอาลอ ตำบลนาดี


ข้อมูล ณ วันที่ 25  มิถุนายน  2557 เวลา 14.15 น.
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร 044-518402 ต่อ 232


   
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 25-06-2557 จำนวนผู้อ่าน : 515
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com