เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอให้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 (แจ้งครั้งที่1)
  เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง   


 

     ขอให้หน่วยบริการ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม เดือนพฤษภาคม  2557 (1 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม  2557)  ดำเนินการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม โดยด่วนที่สุด มีรายชื่อสถานบริการดังนี้

03111 รพ.สต.บ้านสวนหม่อน ตำบลชุมพลบุรี

03113 รพ.สต.ตำบลไพรขลา

03118 รพ.สต.บ้านยางบ่ออี ตำบลเมืองบ้ว

03119 รพ.สต.บ้านอ้อ-ตลิ่งชัน ตำบลสระขุด

03120 รพ.สต.ตำบลสระขุด

03122 รพ.สต.ตำบลหนองเรือ

03125 รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ

03128 รพ.สต.ตำบลโพนครก

03173 รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด

03174 รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโคกตะเคียน

03177 รพ.สต.ตำบลแก

03181 รพ.สต.บ้านดินแดง ตำบลหนองบัวบาน

03189 รพ.สต.บ้านหนองกระทุง ตำบลเบิด

03198 รพ.สต.บ้านโนนเปือย

03199 รพ.สต.ตำบลโพนโก

03201 รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน

03203 รพ.สต.ตำบลแคน

03215 รพ.สต.ตำบลหนองเหล็ก

03225 รพ.สต.ตำบลขอนแตก

03226 รพ.สต.ตำบลดม

03231 รพ.สต.ตำบลสะกาด

03250 รพ.สต.บ้านกะเลา ตำบลหมื่นศรี

03262 รพ.สต.บ้านอุโลก ตำบลบักได

03266 รพ.สต.ตำบลณรงค์

03268 รพ.สต.ตำบลตรวจ

03269 รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ

10668 โรงพยาบาลสุรินทร์

10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี

10916 โรงพยาบาลท่าตูม

10918 โรงพยาบาลปราสาท

10919 โรงพยาบาลกาบเชิง

10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี

10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ

10923 โรงพยาบาลสังขะ

10924 โรงพยาบาลลำดวน

10926 โรงพยาบาลบัวเชด

11494 โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

13848 รพ.สต.บ้านอาลอ ตำบลนาดี

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 14.15 น.
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
โทร 044-518402 ต่อ 232


 
โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 20-06-2557 จำนวนผู้อ่าน : 276
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com