เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> สรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม
 เรียน ผอ.รพศ / รพช / รพ.สต ทุกแห่ง 


 

          แจ้งสรุปการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม  ดังนี้

เดือน พฤศจิกายน 2556  คือ รพ.สต.บ้านอุโลก ตำบลบักได

เดือน  ธันวาคม  2556   1. รพ.สต.บ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ
                                      2. รพ.สต.ตำบลผักไหม
                                      3.รพ.สต.บ้านอุโลก ตำบลบักได

เดือน มกราคม  2557    1. รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด
                                      2. สสช.บ้านคะนา ตำบลตาตุม
                                      3.โรงพยาบาลลำดวน

เดือน กุมภาพันธ์ 2557  1. รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด
                                      2.โรงพยาบาลสุรินทร์
                                      3.โรงพยาบาลรัตนบุรี

เดือน มีนาคม 2557      1. รพ.สต.ตำบลนอกเมือง
                                     2. รพ.สต.ตำบลสระขุด
                                     3. รพ.สต.บ้านตากลาง ตำบลกระโพ
                                     4. รพ.สต.ตำบลเมืองลีง
                                     5. รพ.สต.ตำบลลุ่มระวี
                                     6.รพ.สต.บ้านมะเมียง
                                     7.รพ.สต.สระทอง ตำบลแนงมุด
                                     8.รพ.สต.บ้านดอนแรด ตำบลดอนแรด
                                     9.รพ.สต.ตำบลโพนโก
                                  10. รพ.สต.บ้านนานวน ตำบลนานวน
                                  11.รพ.สต.ตำบลหัวงัว
                                  12.รพ.สต.ตำบลตาคง
                                  13.รพ.สต.ตำบลกระออม
                                 14.รพ.สต.ตำบลอาโพน
                                 15.รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
                                 16.รพ.สต.ตรวจ บ้านเกาะตรวจ
                                 17. รพ.สต.ตำบลแร่
                                 18.โรงพยาบาลสุรินทร์
                                 19.โรงพยาบาลจอมพระ
                                 20.โรงพยาบาลสนม
                                  21.โรงพยาบาลลำดวน
                                 22.รพ.สต.ตำบลบ้านผือ
                                  23. โรงพยาบาลศรีณรงค์

 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน  2557 เวลา 14.30  น.
  
                 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
                 โทร 044-518402 ต่อ 232
 
 
 
 
 
 

      

โพสต์โดย : พรรณาภา สุขหมั่น วันที่โพสต์ : 30-04-2557 จำนวนผู้อ่าน : 844
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com