เว็บไซต์ในภายในองค์กร

กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานควบคุมโรค
กลุ่มงานนิติกร
กลุ่มงานคุ้มครองผุ้บริโภค
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย

ระบบประชุม/อบรมทางไกล

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม

แบบสำรวจ รพ.สต.

เว็บไซต์ภายในองค์กร

ถาม-ตอบ 21 แฟ้ม

ข้อมูลประชากร

ระบบข้อมูล

ระบบสารสนเทศ

ระบบ DHDC

งานเลขา

ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อมูล

ระบบงาน สสจ.

รับ-ส่ง หนังสือราชการ

 
หน้าหลัก -> ขอเชิญอบรมความรู้ด้านวินัยและการรักษาวินัย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ จังหวัดสุรินทร์
ไฟล์แนบ:VRVZHPV.pdf
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดโครงการอบรมความรู้ทางด้านวินัยและการรักษาวินัย
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ สำหรับเจ้าหน้าที่ในจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 30 เมษายน-1 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โพสต์โดย : ศรัณย์ พงษ์สาลี วันที่โพสต์ : 08-04-2557 จำนวนผู้อ่าน : 1944
Share |สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 044-518402 copyright@2010 www.surinpho.com